Fast installation

Fasta installationer av ultraljudsflödesmätare

Katronics fasta ultraljudsflödesmätare, inklusive KATflow 100, KATflow 150, och KATflow 10, erbjuder pålitliga lösningar för kontinuerlig flödesmätning över ett brett spektrum av industriella applikationer. Dessa enheter kombinerar hållbarheten i en fast installation med precisionen och flexibiliteten hos ultraljudsteknik, vilket möjliggör noggrann mätning under långa perioder utan behov av frekvent underhåll.

Våra fast installerade ultraljudsflödesmätare använder clamp-on teknologi, som tillåter en icke-invasiv mätning av flödet genom att enkelt fästas på utsidan av rör. Detta minimerar installationstiden och eliminerar behovet av att bryta in i det existerande rörsystemet. Vår teknik är idealisk för övervakning av vatten- och avloppssystem, värmesystem, och i processindustrin där driftsäkerhet och mätnoggrannhet är av yttersta vikt.

Med avancerad signalbehandling och anpassningsbara konfigurationer, kan våra fasta flödesmätare anpassas för att möta specifika behov i olika applikationer, från enkel vattenmätning till mer komplexa flödesmätningar i blandade eller förorenade vätskor.

Utforska hur Katronics fasta ultraljudsflödesmätare kan bidra till en mer effektiv och kostnadseffektiv processövervakning i din verksamhet.

Fördelar med fast installation av Clamp-On flödesmätare:

Hållbar och pålitlig: Designad för långvarig användning i krävande industriella miljöer med minimalt underhållsbehov.

Noggrann flödesmätning: Använder avancerad ultraljudsteknik för att säkerställa hög mätnoggrannhet och tillförlitlighet.

Icke-invasiv installation: Clamp-on sensorer eliminerar behovet av rörarbete och möjliggör enkel installation utan processavbrott.

Flexibel användning: Lämplig för en mängd olika applikationer och vätsketyper, inklusive de med fasta partiklar eller luftbubblor.

Anpassningsbara konfigurationer: Möjlighet att anpassa mätinställningarna för att passa specifika applikationskrav.