Övrigt

Bran+Luebbe-2016.jpg

POWERMON

On-line monitor för analys av bl a kiselsyra och natrium

Mätnoggrannhet

  • Detektionsgräns: 0.4 μg /l (ppb)
  • Automatisk blankmätning före varje analys vilket i det närmaste eliminerar drift och påverkan från olika kanaler vid flerkanalsanalys.

 

Flexibilitet

  • Upp till 6 provkanaler med individuella mätområden och gränsvärden
  • Extra kanal för analys av manuellt uttagna prover
  • Extern kommunikation genom analoga utsignaler, LAN, Modem, USB, RS232 eller ProfiBus

 

Service och användarvänlig

  • Grafisk Display med pekskärm överskådligt, integrerat system som levereras med eller utan instrumentskåp för placering i processanläggning
  • Byggt för driftspersonal! Alla funktioner lättåtkomliga – förenklar underhåll och service.
  • Fjärrkontroll genom PC-interface eller telefonmodem

 

Låga driftkostander med litet underhåll

  • Låg reagensförbrukning - Låga driftkostnader
  • Minimalt underhåll – Hög tillgänglighet

Exempel på utprovade applikationer

Parameter Formel Vatten Avlopps-
vatten
Kemi Matar-
vatten
Gas min.
område
max.
område
System
Aciditet  

 

    0-0.5 mmol/l 0-20 mmol/l Titro
Alkalinitet  

 

    0-0.5 mmol/l 0-20 mmol/l Titro
Aluminium  Al

 

 

 

  0-100 µg/l 0-1000 µg/l Kolo
Ammonium  NH4+

 

    0-2.5 mg/l 0-2000 mg/l Iono
Ammonium  NH4+

    0-100 µg/l 0-100 µg/l Kolo
Ammoniak NH3

 

 

 

 

0-10 mg/m3 0-100 mg/m3 Eco
Cyanid  CN-

 

 

 

  0-50 µg/l 0-2 mg/l Kolo
Fenol  C6H5OH

 

 

 

  0-100 µg/l 0-5 mg/l Kolo
Fluorvätesyra  HF

 

 

 

 

0-1.5 mg/m3 0-200 mg/m3 Eco
Fosfat  PO43-

    0-100 µg/l 0-300 mg/l Kolo
Fosfat PO43-

  0-1000 µg/l 0-16 mg/l Dia
Hydrazin N2H4

 

 

 

  0-100 µg/l 0-2 mg/l Kolo
Hårdhet  Ca+Mg

 

 

  0-0.03 mmol/l 0-5 mmol/l Titro
Järn Fe2+/3+

 

 

 

  0-20 µg/l 0-2 mg/l Kolo
Kalium K+

 

    0-10 mg/l 0-10 g/l Iono
Kisel SiO2

 

 

  0-20 µg/l 0-100 mg/l Kolo
Klorid Cl-

  0-100 µg/l 0-3000 mg/l Iono
Klor, fritt Cl2

 

    0-200 µg/l 0-3 mg/l Kolo
Klor, totalt Cl2

 

 

    0-200 µg/l 0-3 mg/l Kolo
Koldioxid CO2

 

    0-10 mg/ 0-500 mg/l Iono
Krom Cr6+

 

    0-100 µg/l 0-500 µg/l Kolo
Mangan Mn

 

 

 

  0-100 µg/l 0-2 mg/l Kolo
Morpholin C4H9NO

 

 

 

 

 

0-2.5 mg/l 0-5 mg/l Kolo
Natrium Na+

 

 

  0-10 µg/l 0-1000 mg/l Iono
Nitrat NO3-

 

    0-10 mg/l 0-1000 mg/l Iono
Nitrat NO3-

 

    0-10 mg/l 0-50 mg/l Dia
Nitrit NO2-

 

    0-100 µg/l 0-20 mg/l Kolo
Nitrit NO2-

    0-100 µg/l 0-2 mg/l Dia
Organiskt kol C

 

    0-10 mg/l 0-500 mg/l Iono
Organiskt kol TOC

    0-50 mg/l 0-50 g/l Bio
Saltsyra HCl

  

 

 

 

0-15 mg/m3 0-3 g/m3 Eco
Total kväve N

  0-5 mg/l 0-500 mg/l Dia
Total Fosfat P

  0-1 mg/l 0-20 mg/l Dia

Kontakta oss för ytterligare information.