CO, CO2, CH4, NO, SO2, Cl2, ClO2-analys

Servomex PNG.png

Servomex 4100/4200/4900-serien Industriell gasanalysator

 • Mäter 4 komponenter samtidigt.
 • Smart larmsystem, enkel visning.
 • Enkel menyhantering med touchfunktioner.
 • Paramagnetiska, zirkonium, fuktmätning och/eller IR detektorer.
 • Automatisk kalibrering (option)

 

Multianalysator för:

 • Rena gaser Modell 4100
 • Processgaser Modell 4200/4210 Passar för brännbara gaser
 • Emision Modell 4900 TÜV-godkänd
 • Mäter upp till 4 komponenter samtidigt.
 • Modbus(TCP), Profibus(TCP), 4-20 mA, RS232/RS485.
 • Med eller utan automat-kalibrering/-validering.
 • Fuktmätning av kermamisk typ i ppm nivå. Se länk.
 • O2, CO, CO2, N2O och/eller CH4 i ppm nivå.
 • Ar, N2, He (TCD) i % nivå.
 • O2, CO, CO2, CH4, NO och/eller SO2 i % nivå.

Länk till produkt 4100

Länk till produkt 4900


SERVOTOUGH Laser3+

 • SIL2
 • ATEX, godkänd för Process-zon 2
 • Ethernet och 4-20 mA som standard
 • Enkel att konfigurera via inbyggd ”Display-Keypad” eller via TCP/IP Ethernet
 • Marknadens kanske enklaste system för uppriktning via Servomex smarta kulledsfäste
 • Mätsträcka: 0,1 till 26 meter
 • Fungerar i miljöer med höga stofthalter
 • Responstid: 1 sekund
 • Låg detektionsgräns
 • Värdesvalidering 1 ggr/år
 • Vikt: Transmitter 3 kg, Receiver 2 kg.
 • Upp till 1500C

Servomex Laser3+ finns nu tillgänglig för O2, CO, CH4 och NH3

Länk till produkt

Introduktions sida för Servomex Laser3+


2500-serien Fotometriska gasanalysatorer

 • En till tre mätkomponenter
 • Antingen för gas- eller vätskeanalys
 • IR- eller UV-mätning
 • Hög noggrannhet och stabilitet
 • Låg underhållskostnad
 • Modulär uppbyggnad
 • Ex klassad för zon 1
 • IP65
 • Testad för över 100 olika gaser

Länk till produkt


SpectraScan "Tunable" IR analysator

SpectraScan är en unik scannade gasanalysator från Servomex som ger kontinuerliga analysresultat on-line med svarstider ner till några få sekunder.

Hemligheten finns i interferometern som tillsammans med kemometrisk modellering separerar och mäter lätta kolväten C1 till C5 inklusive CO och COmed stor noggrannhet i området 800 -2500 nm.

 • Kalibreringen är permanent – återkommande kalibrering behövs inte.
 • Periodvis årlig check med instrumentluft alternativt med N2.
 • Ingen bärgas eller omfattande provgasberedning.
 • Mycket litet underhåll – inga packningar som måste bytas, inga injektionsventiler, förgiftade eller blockerade kolonner.
 • Försumbar interferens mot andra komponenter ex. H2 och O2.
 • SpectraScan (ATEX cert. Cat 3, zon 2) har som standard  MODBUS TCP/IP och kan erhållas med display samt analog utsignal 4-20 mA.
 • Montage 19” rack eller fältmonterad i kapsling IP66 för omgivningstemperatur 0-50 ºC.

Engelsk produktflyer:

Servothough SpectraScan


Servopro NOx

 • Chemiluminescens
 • Långtidsstabil
 • Tydlig diagnostik
 • Tre olika modeller med mätområden från: 0-3 till 0-3000 ppm NO / NO2 / NOx
 • Enkelt handhavande med menyhantering
 • Uppvärmd version tillgänglig
 • Lågflödesprovtagning vid 0,6 lpm

Länk till produkt

 

1487170651678.png

Premium-analysatorer för kontinuerlig mätning

 • Långtidsstabila
 • Tydlig diagnostik
 • Inbyggd pump
 • Enkelt handhavande med menyhantering

 

410i - CO2 Analysatorer

 • IR absorption
 • Två olika modeller med mätomröden från: 0 - 0,2 ppm till 0 - 2 000 ppm
 • Använder GFC specifik metod för att undvika inteferenser 

Länk till produkt


48i - CO Analysatorer

 • IR absorption
 • Tre olika modeller med mätområden från: 0 - 1 ppm till 0 - 20 000 ppm
 • Försumbara störningar från H2O och CO2
 • Använder interferensfri GFC-teknik.

Länk till produkt

 

49i - Ozon Analysatorer

Ozon har varit en vanlig gas för blekning i pappersindustrin. Nu används ozon för att tvätta bort läkemedelsrester för vattenrening. Thermos stabila analysatorer skulle passa utmärkt för att kontroller tillflöde i dessa renings-bassänger.

 • UV fotometer
 • Två olika modeller med mätområden från: 0 - 50 ppb till 0 - 200 ppm

Länk till produkt

 

42i – NO,NO2, NOx Analysatorer

 • Chemiluminescens
 • Långtidsstabil
 • Tydlig diagnostik
 • Tre olika modeller med mätområden från: 0 – 50 ppb till 0 – 5000 ppm
 • Inbyggd pump
 • Enkelt handhavande med menyhantering

Länk till produkt


kemtrak-1.png

Kemtrak fotometer DCP007

DCP007 är en svensk moduluppbyggd fotometer som kan användas för gas i UV/VIS-området eller för färg/koncentrationsmätning i UV/VIS/NIR-området i vätska. Kemtrak DCP007 är enkel att handha både direkt via display men även via den inbyggda webservern med Java-gränssnitt. Kemtrak DCP007 använder högpresterande LED-lampor med lång livslängd och ger en drift och brusfri mätning med mycket hög precision.

 

Kemtraks DCP007 ger optimala förutsättningar för en noggrann och bekymmersfri mätning genom att ha all elektronik separerad från processen och använda fiberoptik till antingen en genomflödesarmatur eller en probe. Vi kan därmed klara mycket höga tryck och temperaturer utan att det påverkar mätningen.

 

Kan mäta bland annat:

Cl2, ClO2, SO2 i %-nivå eller COCl2 i % eller ppm-nivå.

Länk till produkt


Utöver de modeller som beskrivs ovan kan Thermo Environmental Instruments erbjuda analysatorer för bestämning av bland annat följande gaser: Kolväten, Metan, Saltsyra och Ammoniak.

Vi kan naturligtvis erbjuda analysatorerna som kompletta system inbyggda i skåp med utrustning för provtagning och provberedning.

Kontakta oss eller besök Servomex eller Thermo Environmental Instruments websidor för ytterligare information.