SO2/H2S/TRS/Hg-analys

1487170651678.png

43i - SO2 Analysatorer

 • Pulsad UV fluorescens
 • Långtidsstabil
 • Specifik för SO2
 • Tydlig diagnostik
 • Tre olika modeller med mätområden från: 0 - 10 ppb till 0 - 10 000 ppm
 • Unik detektions­gräns, 0,2 ppb
 • Inbyggd pump
 • Enkelt handhavande med menyhantering

Länk till produkt


450i - H2S Analysator

 • Pulsad UV fluorescens
 • Unik detektions­gräns, 0,2 ppb
 • Tydlig diagnostik
 • Långtidsstabil
 • Inbyggd pump
 • Detektion av H2S/TRS genom konvertering till SO2
 • Tre olika modeller med mätområden från: 0 - 10 ppb till 0 - 10 000 ppm
 • Enkelt handhavande med menyhantering

Länk till produkt


Servomex PNG.png

Servomex 4000-serie

 • Mäter 4 komponenter samtidigt.
 • Smart larmsystem, enkel visning.
 • Enkel menyhantering med touchfunktioner.
 • Paramagnetiska, zirkonium, fuktmätning och/eller IR detektorer.
 • Automatisk kalibrering (option)

 

Multianalysator för:

 • Rena gaser Modell 4100
 • Processgaser Modell 4200/4210 Passar för brännbara gaser
 • Emision Modell 4900 TÜV-godkänd
 • Mäter upp till 4 komponenter samtidigt.
 • Modbus(TCP), Profibus(TCP), 4-20 mA, RS232/RS485.
 • Med eller utan automat-kalibrering/-validering.
 • Fuktmätning av kermamisk typ i ppm nivå. Se länk.
 • O2, CO, CO2, N2O och/eller CH4 i ppm nivå.
 • Ar, N2, He (TCD) i % nivå.
 • O2, CO, CO2, CH4, NO och/eller SO2 i % nivå.

Länk till produkt 4100 - Ute nu för försäljning

Länk till produkt 4900 - Länk till nuvarande modell.


H2S Extraktiv med laser 2950

 • Spårämne analysator, bland annat för fukt
 • Avancerad multipass-cell ger låga detektion gränser.
 • PeakLock programvara med line tracking. Eliminerar mät-drift vilket ger långa driftsperioder utan kalibrering.
 • Stabil och litet underhåll.
 • Ingen interferens av andra gaser.
 • Kan även mäta O2, H2O, CO, CO2, NH3, H2S, HCl, och HF i ppm eller ppt området.
 • Den finns även i ATEX-utförande för installation i Ex-miljö.

SERVOTOUGH 2900

Servomex laserbaserade gasanalysator är ett perfekt val när Du ska mäta O2, H2O, CO, CO2, NH3, H2S, HCl, eller HF eller andra gaser utan kostsam gasberedning i höga temperaturer.

Speciellt lämplig för mätning direkt i rökgaser även med höga stofthalter, i processer, ugnsatmosfär mm. Den finns även i ATEX-utförande för installation i Ex-miljö.

 • In-situ montage
 • Laserprecision
 • Klarar upp till 1500°C och 20 bar i process. 2 bar att mäta.
 • Snabb respons, < 2 s T90
 • Ingen gasberedning
 • Enkel installation
 • Nästan underhållsfri
 • Kan mäta en vissa komponenter samtidigt
 • Värdesvalidering 1 ggr/år
 • Få interferenser

Servomexs SERVOPRO SO2

Servomexs SERVOPRO SO2-gasanalysator använder Ultraviolet (UV) Fluorescence-teknik för en pålitlig och kontinuerlig mätning av ultra-låg svaveldioxid i utsläpp och omgivande luft.

 • Pulsad UV fluorescens
 • Långtidsstabil
 • Konfigurera eller logga med Bruetooth. Få ut diagnostik via USB.
 • Specifik för SO2
 • Diagnostik-verkyg
 • Tre olika modeller med mätområden från: 0 - 50ppb till 0-20 ppm
 • Unik detektions­gräns, 0,2 ppb
 • Enkelt handhavande med menyhantering

Länk till produkt


kemtrak-1.png

Kemtrak fotometer DCP007

DCP007 är en svensk moduluppbyggd fotometer som kan användas för gas i UV området eller för färg/koncentrationsmätning i UV/VIS/NIR området i vätska. Kemtrak DCP007 är enkel att handha både direkt via display men även via den inbyggda webservern med Java-gränssnitt. Kemtrak DCP007 använder högpresterande LED-lampor med lång livslängd och ger en drift och brusfri mätning med mycket hög precision.

 

Kemtraks DCP007 ger optimala förutsättningar för en noggrann och bekymmersfri mätning genom att ha all elektronik separerad från processen och använda fiberoptik till antingen en genomflödesarmatur eller en probe. Vi kan därmed klara mycket höga tryck och temperaturer utan att det påverkar mätningen.

Kan mäta bland annat:

Cl2, ClO2, SO2 i % nivå.

Länk till produkt

 

1487170651678.png

Watson MMS Hg mätning

Certifierad Hg mätning med hög dynamik

Mätning av totalt och elementärt kvicksilver. Våra fördelar: 

 • Lägre temperatur på slang - Mindre energi behövs för att värma varmslangen, endast 70ºC jämfört med 200ºC i andra system
 • Transport under vakuum - Provtransport under vakuum "fryser" provkemi för korrekt analys och eliminerar möjligheten till kondensation
 • Endast transport av element Hg - Eliminera möjligheten för oxiderat kvicksilver att orsaka ”frysningar” eller mätfel.
 • Klarar mycket stoft- 83i - Uttagssonden kan användas kan klara stofthalter på upp till 10g/m3 eller ännu högre om så önskar.

 

Specifikation

 • Kan mäta från 0-5μg/m3 upp till 0-10 000μg/m3.
 • Klarar stofthalter upp till 50g/m3.
 • Över 600 installationer
 • Krav på kvicksilvermätning på sopförbräning, stål, gruvor samt värmeverk från 2019. 

Vi kan naturligtvis erbjuda analysatorerna som kompletta system inbyggda i skåp med utrustning för provtagning och provberedning.

Kontakta oss eller besök våra leverantörers websida för ytterligare information. Se länkarna för respektive instrument.